Oplechování pergoly ARTOSI:

Oplechování bioklimatické pergoly profesionálním klempířem:

Po zkušenostech z praxe při montážích a vzhledem k roztažnosti materiálu doporučujeme nechat pergolu oplechovat profesionálním klempířem, který vytvoří tzv. kluzný spoj. Jedná se dva krycí plechy, kdy první je pevně spjat s domem a druhý pevně spjat s pergolou (zde je možné například využít jeden z nabízených krycí plechů výrobce, viz. níže). Mezi těmito plechy se vytvoří tzv. kluzný spoj.

Délková roztažnost:

Když se teplota hliníku zvýší, kov se roztáhne; tento jev se nazývá tepelná expanze. Koeficient tepelné expanze hliníkové
slitiny je 23,5 µm/(m * K).
Příklad:
Hliníkový profil při teplotě 20 °C měří 7000mm, zahřeje-li se na teplotu 50 °C – pergola ve slunečném dni, bude následně
díky tepelné expanzi měřit 7005mm. Jako výsledek změny teploty hliníku dojde k nárůstu délky v hodnotě +5mm.
Při zástavbě pergoly do okolních staveb je důležité vzít v úvahu, že může docházet k rozměrovým změnám pergoly s ohledem na okolní teplotu.
Při zaměřování a zástavbě screenových rolet do pergoly je důležité vzít v úvahu teplotní roztažnost hliníkového profilu
ve vztahu k teplotě okolního prostředí. Doporučujeme zaměřování provádět při okolní teplotě 23 ±5°C.

Nabízené krycí plechy výrobce:

Jedná se přechodové krycí plechy mezi fasádou a pergolou, případně mezi dvěma pergolami. Hliníkové profily jsou z extrudovaného hliníku, což má své plusy, ale v případě nerovné fasády i mínusy, kdy krycí plech nezkopíruje nerovnost fasády. V případě, že fasáda nebude rovná, tak i přes následné přetmelení není možné zajistit nulovou propustnost vody mezi pergolou a fasádou. Z tohoto důvodu doporučujeme spíše obrátit se na profesionálního klempíře, viz. výše.

prekryvaci_plechy_artosi_sokol_zaluzie