NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU

BIOKLIMATICKÁ PERGOLA ARTOSI

Bioklimatická pergola ARTOSI slouží primárně k zastřešení teras a jiných venkovních prostor. Konstrukčně je navržena jako ochrana před sluncem s možností regulace teploty pod střechou pergoly.

Vlastnosti a použití pergoly

Jedná se o pergolu nikoli o plnohodnotnou střechu.
Při dešti může sloužit pergola také jako ochrana proti dešti. Každá z lamel je vybavena těsnícím prvkem po celé své délce. Výrobek ale nemusí být vždy stoprocentně voděodolný. Při dešti dopadají jednotlivé kapky vody do okapu pergoly, ze kterého může voda odstříknout do prostoru pod pergolu (vždy záleží na aktuální intenzitě deště a daných povětrnostních podmínkách). Konstrukce pergoly může být vyspádována pro lepší a rychlejší odtoky vody k místům tomu určených vlivem rozdílných teplot nad a pod pergolou může za chladného počasí na spodní straně a v konstrukci pergoly kondenzovat voda.
Při sněžení a námraze výrobce doporučuje pozici lamel ve vertikální rovině (otevřené lamely), z důvodu přetížení nosnosti střechy a zamezení poškození těsnícího prvku lamel pergoly. Výrobce neodpovídá za důsledky spojené se zapracováním do dalších stavebních prvků (uživatel bere na vědomí, že může docházet např. k průniku vody mezi konstrukcí pergoly a fasádou domu).
Při použití v solných prostředích a při intenzivnímu působení slaných mlh nebo chemických par (např. bazény, vířivky), se můžou objevit na povrchu nebo ve spojích hliníkových profilů inkrustace či bubliny a také možná povrchová oxidace na nerezových částech pergoly.

1. OVLÁDÁNÍ

Motor s integrovaným přijímačem IO
Ovládání se provádí ovládačem Situo 5 variation io (nebo případně jiným ovládačem IO).
Pokud je pergola dodávána s ovladačem IO, jsou jednotlivé motory spárovány s ovladačem a jsou přednastaveny krajní polohy motorů (výchozí a koncová poloha lamel). V případě, že součástí dodávky není dálkový ovladač IO, jsou přednastaveny jen krajní polohy motorů. V tomto případě se musí před prvotním spuštěním provést spárování motorů (přijímačů) s ovladačem, popřípadě další nastavení dle návodu použitého pohonu a externích přijímačů. Nastavení krajních poloh lamel neměňte, může dojít k jejich kolizi a poškození!!! Toto přednastavení musí provést jen kvalifikovaný pracovník montážní firmy. Je-li pergola vybavena integrovaným LED osvětlením, je toto osvětlení spárováno s dálkovým ovladačem. Prvotní spárování LED osvětlení se provádí při finální realizaci montážní firmou dle návodu pro Somfy White LED ligthing receiver IO.
Ovládání se provádí lokálním nástěnným tlačítkem propojeným drátovou cestou s pohonem pergoly. Pokud jsou tyto motory spojeny s řízením chytrého domu, ovládání probíhá obvykle přes konkrétní ovládací prvky daného výrobce (aktory, aplikace, dálkové ovladače). V případě použití řídicího systému se nejprve seznamte s návodem jemu určeným. Nastavení krajních poloh lamel neměňte, může dojít k jejich kolizi a poškození!!! Toto přednastavení musí provést jen kvalifikovaný pracovník montážní firmy. Ovládání pergoly vždy provádějte z místa, které umožňuje úplný přehled nad pohybem střechy pergoly.

2. ÚDRŽBA

V zájmu uchování výrobku v perfektních provozních a bezpečnostních podmínkách, postupujte následovně:
• alespoň dvakrát ročně (na jaře a před zimou) vizuálně zkontrolujte nosnou konstrukci. Pokud je to
nutné, vyčistěte povrch hliníkových profilů od nečistot, prachu a smogu. K čištění používejte měkčený, vlhčený hadřík. Silné znečištění může být odstraněno běžnými čisticími prostředky na lakované povrchy automobilů. Na očistění konstrukce nepoužívejte agresivní čisticí prostředky jako organická ředidla, rozpouštědla, čistící pasty a písky a silné alkalické čisticí prostředky
• alespoň dvakrát ročně (na jaře a před zimou) zkontrolujte utažení všech šroubů a spojovacích prvků.
• alespoň dvakrát ročně (na jaře a před zimou) ošetřete gumové těsnění přípravkem k tomu určeným
(silikonový sprej, atd.).
• průběžně odstraňovat hrubé nečistoty jako větve z lamel střechy pergoly.
• průběžně kontrolovat a čistit odtokové kanálky, zejména od listí, aby nedocházelo k jejich ucpání.

3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

• V pohyblivých částech Pergoly se nesmí nalézat žádné předměty a osoby! Neblokujte lamely, když
jsou v pohybu a v žádném případě mezi lamely nevkládejte ruce. Je-li pergola vybavena stínící technikou, tak ji v případě nepříznivého počasí vytáhněte do horní polohy.
• Nedovolte dětem, aby si hrály s ovládacím zařízením. Pravidelně kontrolujte pergolu, zda nedošlo k
nějakému poškození. V případě zjištění závady nebo poruchy kontaktujte svého dodavatele systému!!! Z důvodu neustálého zdokonalování produktu nemusí technické informace uvedené v tomto návodu odpovídat skutečnému stavu dodané pergoly.