Na této stránce je popsáno vše ohledně GDPR, tedy ochraně a zpracování osobních údajů. Dozvíte se, jaké údaje dotčené osoby zjíšťujeme, proč je nutné nám tyto informace sdělit a k čemu je vlastně potřebujeme.

Dále se dozvíte, jak nám vlastně takovýto souhlas se zpracováním osobních údajů udělíte a naopak, jak jej můžete vzít zpět. Rovněž se dozvíte, jaké máte práva a to například dotázat se, jak s údaje uchováváme, máte právo na opravu osobních údajů nebo jejich výmaz.

Ochrana a zpracování osobních údajů, práva dotčené osoby

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotčená osoba firmě: Tomáš Sokol, se sídlem: Šeříková 582/1, IČ: 73833819, DIČ: CZ7910055615, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • adresa
 • e-mail
 • telefonní číslo

Jméno, příjmení, název společnosti, adresa, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem cenové nabídky nebo objednávky . Tyto údaje budou správcem a provozovatelem zpracovány po dobu 5 let.

Zpracování osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotčená osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to písemnou formnou, například e-mailem na adresu: info@sokol-zaluzie.cz nebo dopisem zaslaným do sídla společnosti.

 • Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

Práva na opravu, zapomenutí a přístup k osobním údajům dotčené osoby

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.